Usluge

DumiDent stomatološka ordinacija pruža usluge iz svih oblasti stomatologije

Parcijalne, totalne i vizil proteze

Vizil proteza

Kod delimične ili totalne bezubosti, kada nema uslova za izradu fiksnih protetskih radova (krunica i mostova), mobilne proteze su jedino rešenje.

U Dumident ordinaciji, pored klasičnih, mogu se izraditi i vizil tj. skeletirane proteze sa metalnom bazom. Ove proteze se mogu, uz pomoć posebnih kopči (atečmena), povezati sa ostalim zubima ili protetskim nadoknadama čineći jedinstvenu celinu.

Prednosti vizil proteza su mnogobrojne: pacijent bolje oseća ukus hrane, smanjena je mogućnost preloma proteze, bolje je održavanje higijene, maksimalno su redukovane (smanjene) pa ne izazivaju nagon za povraćanje. Zbog toga ih pacijenti lako prihvataju, kako stariji, tako i mladji.